คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวสันต์   อุไรวงศ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21012002งานเครื่องยนต์ดีเซล2-3-34
21012107คณิตศาสตร์ยานยนต์2-0-22
21018501โครงการ0-0-44
31010002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล1-6-314
31012005งานทดลองเครื่องกล1-2-25
31012107งานเกียร์อัตโนมัติ2-3-38

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012002 ---------//
ทวิ-ชย.21,ทวิ-ชย.22
//--------- 21012107 ---------//
ชย.24,ชย.23
//------------------ 21018501 ------------------//
ชย.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31012107 ---------//
สอย.23,สอย.24
//--------- 31012107 ---------//
สอย.23
สอย.23
//--------- 31012005 ---------//
สอย.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31012107 ---------//
สอย.22
กิจกรรม
กิจกรรม
สอย.22 สอย.22,สอย.21
//--------- 31012005 ---------//
สอย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012002 ---------//
ทวิ-ชย.21,ทวิ-ชย.22
มอย.114,มอย.113 มอย.113
โฮมรูม
//---------------------- 31010002 ----------------------//
มอย.113
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.112,มอย.111 มอย.111
//---------------------- 31010002 ----------------------//
มอย.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ