คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการบัญชี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-24
22012002การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-38
22012107การบัญชีตั๋วเงิน3-0-39
32000001หลักการบัญชีเบื้องต้น 12-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
พบ.12
//--------- 22012107 ---------//
พบ.22
//--------- 32000001 ---------//
มบต.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012107 ---------//
พบ.21
//--------- 22012002 ---------//
พบ.33
-
//--------- 20011002 ---------//
พบ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.23
//--------- 22012002 ---------//
พบ.31
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012002 ---------//
พบ.33
//--------- 22012107 ---------//
พบ.23
-
โฮมรูม
//--------- 32000001 ---------//
มบต.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012002 ---------//
พบ.31
พบ.21 พบ.22
//--------- 20011001 ---------//
พบ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ