คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการบัญชี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22001002การบัญชีเบื้องต้น 11-2-29
22012002การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-34
22012008กระบวนการจัดทำบัญชี1-4-315
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012002 ---------//
พบ.22
//------------- 22001002 -------------//
พค.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012008 ---------//
พบ.31
//--------- 22012008 ---------//
พบ.33
//--------- 22012002 ---------//
พบ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22012008 -------------//
พบ.32
พบ.33
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012008 ---------//
พบ.31
//--------- 22012008 ---------//
พบ.33
โฮมรูม
//--------- 22001002 ---------//
พค.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012008 ---------//
พบ.32
พบ.31 พค.12
//------------- 22001002 -------------//
พค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.......................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ