คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายมนวรรธณ์   นกอิ่ม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษากศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-215
20011003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-29
40001305วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011003 ---------//
ทส.32,ทส.31
พบ.12 พค.11 คธอ.11 พข.21 -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
พบ.13
//--------- 40001305 ---------//
ทลฟ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
คธอ.11
//--------- 20011003 ---------//
พข.21
ทส.31,ทส.32
กิจกรรม
กิจกรรม
พบ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 40001305 ---------//
ทลฟ.11
//--------- 20001301 ---------//
พบ.11
โฮมรูม
พบ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
พบ.12
//--------- 20001301 ---------//
พค.11
//------------- 20011003 -------------//
ชฟ.13,ชฟ.14
-
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ