คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสุวิจักขณ์   มิ่งชัยเจริญกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31050002เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-2-23
31051002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-38
31052103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-2-310
31058503โครงการ 20-0-22

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052103 ---------//
สออ.22,สออ.21
//--------- 31052103 ---------//
สออ.21
//--------- 31058503 ---------//
สออ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052103 ---------//
มออ.21,มออ.22
//--------- 31052103 ---------//
มออ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31051002 ---------//
มออ.11,มออ.12
//--------- 31051002 ---------//
มออ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
มออ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31051002 ---------//
มออ.12
โฮมรูม
มออ.12
//------------- 31050002 -------------//
มออ.12,มออ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052103 ---------//
สออ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ