คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ   พันธุมาศ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ-
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-24
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
21001006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
21042006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง1-3-214
21042111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-24
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20012001 -------------//
ชฟ.11,ชฟ.12
- -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.24,ชฟ.23
//------------- 21042006 -------------//
ชฟ.23
//------------- 21042006 -------------//
ชฟ.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
ชฟ.11,ชฟ.12
//--------- 20011001 ---------//
ชฟ.13,ชฟ.14
กิจกรรม
กิจกรรม
ชฟ.23,ชฟ.24
//------------- 21042111 -------------//
ชฟ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
ทวิ-ชย.22,ทวิ-ชย.21
//------------- 21001006 -------------//
ทวิ-ชย.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.21,ชฟ.22
//------------- 21042006 -------------//
ชฟ.21
//------------- 21042006 -------------//
ชฟ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ