คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายนพดล   สิ้นทุกข์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องมือกล
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
31022007นิวเมติกและไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-312
31022101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล1-4-310
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30011001 -------------//
สพพ.21
//---------------------- 31022101 ----------------------//
สอผ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31022007 ---------//
มอผ.24,มอผ.23
//--------- 31022007 ---------//
มอผ.24
//--------- 31022007 ---------//
มอผ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31022007 ---------//
สพพ.11,สอผ.11
-
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31022007 ---------//
สอผ.11
//--------- 31022007 ---------//
สพพ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022101 ------------------//
มอผ.111
-
โฮมรูม
มอผ.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ