คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางพัธรินพันธ์   เอมรัตน์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
32000005การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-312
32012001การบัญชีชั้นกลาง 12-2-34
32012102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี2-2-38

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012102 ---------//
สบบ.22
//--------- 32012001 ---------//
มบบ.13
//--------- 32012102 ---------//
สบบ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012102 ---------//
สบบ.21
//--------- 32012001 ---------//
มบบ.13
//--------- 32012102 ---------//
สบบ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000005 ---------//
มบบ.12
//--------- 32000005 ---------//
มบบ.11
โฮมรูม
//--------- 32000005 ---------//
มบบ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000005 ---------//
มบบ.13
//--------- 32000005 ---------//
มบบ.12
//--------- 32000005 ---------//
มบบ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ