คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสถิร   มิ่งขวัญ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาโยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21068501โครงการ0-0-48
21211005เทคนิคก่อสร้าง2-0-24
21212005งานสำรวจและงานระดับ1-3-24
31212001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-35
31212006ปฐพีกลศาสตร์2-2-32
31212102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-33
31212110งานโยธา0-6-26
31218501โครงการ0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21068501 ------------------//
ชธ.32,ชธ.31
//--------- 21211005 ---------//
ชธ.14,ชธ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31212006 ---------//
มอธ.12
//--------- 21211005 ---------//
ชธ.12,ชธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31218501 ------------------//
มอธ.21,มอธ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 21068501 ------------------//
ชธ.33,ชธ.34
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212005 ------------------//
ชธ.32,ชธ.31
โฮมรูม
//--------------------------- 31212110 ---------------------------//
สอธ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31212102 -------------//
สอธ.21
มอธ.11,มอธ.12 มอธ.12,มอธ.11
//------------- 31212001 -------------//
มอธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ