คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายองอาจ   อรรคบุตร
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21052010เครื่องส่งวิทยุ1-3-24
21052102ระบบเสียง1-3-23
21052104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-23
21052106สายส่งและสายอากาศ1-3-23
21052107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
21052111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-38

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052102 -------------//
ชอ.24
//------------- 21052106 -------------//
ชอ.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052104 -------------//
ชอ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21052107 ------------------//
ชอ.34,ชอ.33
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.33,ชอ.34
//------------- 21052010 -------------//
ชอ.33
โฮมรูม
//------------- 21052111 -------------//
ชอ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052111 ---------//
ชอ.32,ชอ.31
//------------- 21052111 -------------//
ชอ.31,ชอ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0