คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายเลิศ   ก้านเหลือง
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม. ไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
41042002เครื่องจักรกลไฟฟ้า2-3-35
41042005การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า2-3-35
41042007มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า2-3-35
41042008เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า2-3-35
41042118อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า2-3-35
41048502โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 10-3-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     28     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 41042007 ----------------------//
ทลฟ.21
//------------- 41048502 -------------//
ทลฟ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 41042002 ----------------------//
ทลฟ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
- -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
//---------------------- 41042008 ----------------------//
ทลฟ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 41042005 ----------------------//
ทลฟ.11
//---------------------- 41042118 ----------------------//
ทลฟ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ