คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายคำพา   ขันตี
ตำแหน่งครู ชำนาญพิเศษ
วุฒิการศึกษาวท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22042002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น2-2-312
22042005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-312
40001503การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ3-0-33
42048501โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-4-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     8     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042002 ------------------//
พค.23
//---------------------- 42048501 ----------------------//
ทลค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042005 ------------------//
พค.21
//--------- 22042002 ---------//
พค.21
- -
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042002 ------------------//
พค.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 40001503 -------------//
ทลค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042005 ------------------//
พค.22
โฮมรูม
//--------- 22042002 ---------//
พค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042005 ------------------//
พค.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ