คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   221
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-0520อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-35
5621-0521โทรศัพท์1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  26  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21052114 -------------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21052114 -------------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052005 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
กิจกรรม
กิจกรรม
นายศรัณย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052005 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
//--------- 21052005 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
โฮมรูม
นายศรัณย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศรัณย์
//------------- 21052114 -------------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
นายศรัณย์
//------------- 21052114 -------------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ