คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   221
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-0520เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
5621-0520เครื่องรับวิทยุ2-3-35
5621-0521เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
5730-0120เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
5731-2220ยางสังเคราะห์2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  34  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  6     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21052110 -------------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
//------------------ 30012001 ------------------//
นายณัทพงศ์ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052009 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
//--------- 21052009 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
นายศรัณย์
//------------- 21052110 -------------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052009 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
//--------- 21052009 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
กิจกรรม
กิจกรรม
นายศรัณย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052009 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
โฮมรูม
นายศรัณย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21052004 -------------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
นายศรัณย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ