คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   615
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5620-0110ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
5627-0010ธุรกิจโรงแรม2-0-22
5627-0120ความปลอดภัยในงานโรงแรม2-0-22
5627-0120งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-34
5737-0010หลักการดำเนินงานโรงแรม3-0-33
5737-0010ศิลปะการต้อนรับและการบริการ2-2-34
5737-0120การบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  42  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  22     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//------------- 37001002 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012001 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 27012001 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 27001007 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 37001003 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 37012003 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 37012003 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37001003 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012005 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 27012005 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012005 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 27012005 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 27001007 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ