คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   634
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5730-0013วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-34
5730-0013วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง2-2-34
5730-0013วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
5730-0013วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
น.ส.อัจฉราวดี
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//------------------ 30001304 ------------------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อัจฉราวดี
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.อัจฉราวดี
//------------- 30001301 -------------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อัจฉราวดี น.ส.อัจฉราวดี
โฮมรูม
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//--------- 30001303 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ