คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   712
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-0010งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
5731-0000งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  19  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  10     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21001006 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิสุดา
//------------- 31000003 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
//------------- 21001006 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21001006 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.วิสุดา
//------------- 31000003 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ