คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   734
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-0485โครงการ*-*-44
5731-0001นิวเมติกและไฮดรอลิกส์2-2-34
5731-0410เครื่องวัดไฟฟ้า2-3-35
5731-0421เครื่องกลไฟฟ้า22-3-35
5731-0485โครงการ*-*-44
 จำนวนชั่วโมง  40  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  32     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31041002 ---------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
นายฉัตรชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31041002 ---------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
//--------- 31041002 ---------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
นายฉัตรชัย
//------------------ 31000104 ------------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31041002 ---------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
กิจกรรม
กิจกรรม
นายฉัตรชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฉัตรชัย
//------------- 21048501 -------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
โฮมรูม
//--------- 31041002 ---------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
//------------- 31041002 -------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21048501 ---------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
นายฉัตรชัย
//---------------------- 31042102 ----------------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ