คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   745
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-0010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
5621-0421การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-24
5621-0485โครงการ*-*-44
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21042109 ------------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
นายพิศาล
//------------------ 21001009 ------------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิศาล
//------------------ 21001009 ------------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
//------------------ 21042109 ------------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21042109 -------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21042109 -------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
โฮมรูม
//------------------ 21048501 ------------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21001009 -------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
//------------- 21001009 -------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ