คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   927/1
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5622-0485โครงการ*-*-44
5730-0110การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
5730-0120เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
5731-0000งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
5732-0485โครงการ*-*-44
5737-0000เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  26  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  22     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32048501 ------------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐวุฒิ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
//--------- 31000008 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22048501 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 37000003 ------------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
โฮมรูม
//--------- 30012001 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22048501 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
//------------- 30011001 -------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ