คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   civil2
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-2121งานปูน0-6-26
5621-2121งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-26
5731-2100การเขียนแบบก่อสร้าง1-4-35
5731-2120การบริการและหารจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
5731-2120วัสดุงานทางและการทดสอบ2-2-34
5731-2121การทดสอบวัสดุ1-2-23
5731-2121ชลศาสตร์2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  24     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212104 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
//--------- 21212104 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212102 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
//--------- 21212102 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31210005 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายชาติชาย
//------------- 31212004 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212106 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
นายชาติชาย
โฮมรูม
//------------- 31212007 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชาติชาย
//------------- 31212108 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ