คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางกฤษณา   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-26
22001007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-2-29
22012103การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี2-2-34
22018501 โครงการ0-0-44
22032005พิมพ์ประยุกต์1-4-35
22032009การพัฒนาบุคลิกภาพ3-0-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
ชส.33
//--------- 22032009 ---------//
พบ.22
//--------- 22018501 ---------//
พบ.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
ชส.32,ชส.31
//--------- 22018501 ---------//
พบ.32
//--------- 22001007 ---------//
พบ.11
พบ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.11 พบ.12 พบ.22 พบ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20011002 ---------//
ชฟ.31,ชฟ.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001007 ---------//
พบ.13
//--------- 22032005 ---------//
พบ.22
โฮมรูม
//--------- 22001007 ---------//
พบ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22032005 ---------//
พบ.22
//--------- 22012103 ---------//
พบ.22
//--------- 22012103 ---------//
พบ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.......................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ