คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสิทธิชัย   คำเสียง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-27
21022001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-24
21022104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
21022110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-22
21022202เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-3-24
21022203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-46
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022203 ---------//
ชก.22
//------------------ 21022203 ------------------//
ชก.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.13,ชย.14
//------------- 21001008 -------------//
ชย.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001008 -------------//
ชย.16
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022110 ---------//
ชพ.21,ชพ.22
- -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.22,ชก.21
//------------- 21022001 -------------//
ชก.21,ชก.22
โฮมรูม
ชพ.21,ชพ.22
//------------- 21022202 -------------//
ชพ.21,ชพ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21022104 ------------------//
ชก.31
//--------- 21022104 ---------//
ชก.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ