คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสิทธิชัย   คำเสียง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-27
2102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-24
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
2102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-22
2102-2202เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-3-24
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-46
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022203 ---------//
ชก.22
//------------------ 21022203 ------------------//
ชก.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.13,ชย.14
//------------- 21001008 -------------//
ชย.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001008 -------------//
ชย.16
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022110 ---------//
ชพ.22,ชพ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.21,ชก.22
//------------- 21022001 -------------//
ชก.21,ชก.22
โฮมรูม
ชพ.21,ชพ.22
//------------- 21022202 -------------//
ชพ.21,ชพ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21022104 ------------------//
ชก.31
//--------- 21022104 ---------//
ชก.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ