คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายสมศักดิ์   ไพคำนาม
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องมือกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-23
2102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล2-4-24
2102-2107หล่อโลหะ2-3-33
2102-2204ผลิตแม่พิมพ์ตัด2-6-48
2102-2206ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง2-6-46
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001008 -------------//
ชอ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022204 ---------//
ชพ.22,ชพ.21
//--------- 21022204 ---------//
ชพ.21
//------------------ 21022204 ------------------//
ชพ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022106 ---------//
ชก.32
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022106 ---------//
ชก.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022206 ---------//
ชพ.32
โฮมรูม
//------------------ 21022206 ------------------//
ชพ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21022107 -------------//
ชพ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์  โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ