คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายไสว   โทนะพันธ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษารปม.รัฐประศาสนศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานรักษาดินแดน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-215
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-26
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001304 ---------//
มอถ.21
ชช.12,ชช.11
//--------- 20001303 ---------//
พข.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.12,ชส.11 พข.21
//--------- 20001302 ---------//
ชช.12,ชช.11
ชย.12,ชย.11
//--------- 30001304 ---------//
มอถ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001302 ---------//
ชส.11,ชส.12
//--------- 20001302 ---------//
ชส.13,ชส.14
กิจกรรม
กิจกรรม
ชพ.32,ชพ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชธ.31,ชธ.32
โฮมรูม
//------------- 20001303 -------------//
พค.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.14,ชส.13
//--------- 20001302 ---------//
ชย.11,ชย.12
//--------- 20011003 ---------//
ชพ.31,ชพ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ