คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอัตตะพงษ์   ปะโยตัง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ.พละศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-110
20001607เพศวิถีศึกษา1-0-18
20011004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-212
30001608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ0-2-12
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011004 ---------//
ชถ.22,ชถ.21
พข.21
//--------- 20001601 ---------//
กทท.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001601 ---------//
ชช.11,ชช.12
ชธ.24,ชธ.23 คธอ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พข.21 ชส.13,ชส.14 ชส.12,ชส.11 ชย.12,ชย.11
กิจกรรม
กิจกรรม
ชฟ.14,ชฟ.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011004 ---------//
ชค.31
//--------- 20011004 ---------//
ชธ.24,ชธ.23
โฮมรูม
//------------- 20011004 -------------//
พข.21
//--------- 30001608 ---------//
มอม.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001601 ---------//
กทท.11
ชธ.11,ชธ.12 ชถ.12,ชถ.11
//--------- 20001601 ---------//
ชอ.11,ชอ.12
ชฟ.11,ชฟ.12 ชค.31 ชถ.22,ชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ