คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสุภาษิต   ดวนใหญ่
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.ไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21042001เขียนแบบไฟฟ้า0-4-24
21042106เครื่องปรับอากาศ1-6-328
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042106 -------------//
ชฟ.22
//------------- 21042106 -------------//
ชฟ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21042106 ------------------//
ชฟ.22,ชฟ.21
//------------- 21042106 -------------//
ชฟ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042001 ---------//
ชฟ.11,ชฟ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21042001 ---------//
ชฟ.12,ชฟ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042106 -------------//
ชฟ.24
โฮมรูม
//------------- 21042106 -------------//
ชฟ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.23,ชฟ.24
//------------------ 21042106 ------------------//
ชฟ.23
//------------- 21042106 -------------//
ชฟ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ....................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ