คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายจำเริญ   ทอนบุญมา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาศษ.ม.การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31042007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-320
31048501โครงการ0-0-412
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042007 ---------//
มอค.22
มอค.22
//--------- 31048501 ---------//
มอค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31042007 ----------------------//
มอค.22,มอค.21
//--------- 31048501 ---------//
มอค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31048501 ---------//
มอค.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31048501 ---------//
มอต.22
มอค.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042007 ---------//
มอต.22
โฮมรูม
มอต.22 มอต.22 มอค.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31042007 ----------------------//
มอต.22,มอต.21
มอต.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ....................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ