คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายรณกฤต   ณัฐยศกรนภา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาปทส.เชื่อมประสาน
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-212
21032008กระบวนการเชื่อม2-0-22
21032113งานเชื่อมไฟฟ้า 30-6-26
21032114งานเชื่อมซ่อมบำรุง1-3-24
21032201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 20-6-26
21038501โครงการ0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21038501 ------------------//
ชช.31
ชก.32,ชก.31
//------------- 21001005 -------------//
ชก.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชพ.21,ชพ.22
//------------- 21001005 -------------//
ชพ.22
ชอ.13,ชอ.14
//------------- 21001005 -------------//
ชอ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.31
//------------- 21032114 -------------//
ชช.31
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21032008 ---------//
ชช.11,ชช.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.31
//------------- 21032113 -------------//
ชช.31
โฮมรูม
//--------- 21032113 ---------//
ชช.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21032201 ---------//
ชช.21
//------------------ 21032201 ------------------//
ชช.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ