คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายบัณฑิตย์    เหลาทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-216
21001002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  18  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21001002 ---------//
ชช.12,ชช.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001001 ------------------//
ชช.11,ชช.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.12,ชก.11
//------------- 21001001 -------------//
ชก.11,ชก.12
กิจกรรม
กิจกรรม
- -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.14,ชฟ.13
//------------- 21001001 -------------//
ชฟ.13,ชฟ.14
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001001 ------------------//
ชย.13,ชย.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายบุญนาน มากสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ