คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายมนวรรธณ์   นกอิ่ม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษากศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-215
20011003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-29
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001303 ---------//
คธอ.21
พบ.12 กทท.12 ชอ.23,ชอ.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001303 ---------//
พบ.11
//--------- 20011003 ---------//
ชอ.24,ชอ.23
คธอ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001303 ---------//
กทท.12
//--------- 20011003 ---------//
ชส.13,ชส.14
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011003 ---------//
คธอ.11
//--------- 20001303 ---------//
พบ.12
โฮมรูม
พบ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001303 -------------//
พบ.13
ชส.14,ชส.13 คธอ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ