คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายปฏิพล   รวยสูงเนิน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษากศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ2-3-311
2104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-214
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอต.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042202 ---------//
สอต.21
//------------- 21042008 -------------//
ชฟ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042008 ---------//
ชฟ.23,ชฟ.24
//--------- 21042008 ---------//
ชฟ.23
กิจกรรม
กิจกรรม
ชฟ.23
//------------- 21042105 -------------//
ชฟ.34
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042105 -------------//
ชฟ.32
โฮมรูม
ชฟ.34,ชฟ.33
//------------- 21042105 -------------//
ชฟ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.32,ชฟ.31
//------------- 21042105 -------------//
ชฟ.31
//------------- 21042008 -------------//
ชฟ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ