คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายปฏิพล   รวยสูงเนิน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษากศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3104-0005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม1-6-328
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31040005 ------------------//
มอค.12
//------------- 31040005 -------------//
มอค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31040005 ------------------//
มอค.11
//------------- 31040005 -------------//
มอค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31040005 ------------------//
มอต.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31040005 -------------//
มอต.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31040005 ------------------//
มอต.11
โฮมรูม
//------------- 31040005 -------------//
มอต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ