คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายฉัตรชัย   ไชยสาร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-23
21042004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-214
31000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
31040002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-33
31048001ฝึกงาน0-0-44
31049009โรงต้นกำลังไฟฟ้า3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042004 -------------//
ชฟ.24
ชฟ.24,ชฟ.23
//------------- 21042004 -------------//
ชฟ.23
- -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000003 ------------------//
มอผ.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31040002 ---------//
มอค.11
กิจกรรม
กิจกรรม
มอค.11
//------------- 31049009 -------------//
สอต.21,สอค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042004 -------------//
ชฟ.22
โฮมรูม
ชฟ.22,ชฟ.21
//------------- 21042004 -------------//
ชฟ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31048001 ------------------//
มอต.22,มอต.21
//------------- 21001006 -------------//
ชย.26
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ