คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายฉัตรชัย   ไชยสาร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2104-8501โครงการ*-*-47
3100-0104นิวเมติกและไฮดรอลิกส์2-2-34
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า2-3-316
3104-2102เครื่องกลไฟฟ้า22-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31041002 ---------//
มอค.12
มอค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31041002 ---------//
มอค.12,มอค.11
//--------- 31041002 ---------//
มอค.11
มอค.11
//------------------ 31000104 ------------------//
มอต.211
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31041002 ---------//
มอต.12
กิจกรรม
กิจกรรม
มอต.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.33,ชฟ.34
//------------- 21048501 -------------//
ชฟ.33
โฮมรูม
//--------- 31041002 ---------//
มอต.12,มอต.11
//------------- 31041002 -------------//
มอต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21048501 ---------//
ชฟ.34
ชฟ.34
//---------------------- 31042102 ----------------------//
สอค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ