คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายฉัตรชัย   ไชยสาร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
31041002เครื่องวัดไฟฟ้า2-3-320
31042003เครื่องกลไฟฟ้า12-3-35
31048501โครงการ0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31041002 ---------//
มอต.12
มอต.12 มอต.111
//------------- 30011001 -------------//
สอต.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31041002 ---------//
มอต.11,มอต.12
//------------------ 31041002 ------------------//
มอต.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31041002 ---------//
มอค.12
กิจกรรม
กิจกรรม
มอค.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042003 ------------------//
มอต.111
โฮมรูม
//------------------ 31048501 ------------------//
มอต.211
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31041002 ----------------------//
มอค.12,มอค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ....................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ