คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพิศาล   ไชยบุรี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3100-0104นิวเมติกและไฮดรอลิกส์2-2-38
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า2-3-35
3104-2001การติดตั้งไฟฟัา12-3-311

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31041004 ----------------------//
มอต.211
//------------------ 31000104 ------------------//
สอต.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31042001 -------------//
มอต.11
//------------------ 31000104 ------------------//
สอค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042001 ---------//
มอค.12,มอค.11
//--------- 31042001 ---------//
มอค.12
กิจกรรม
กิจกรรม
มอค.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042001 ---------//
มอค.11
โฮมรูม
มอค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายธนกร  สุขส่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ