คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.วิสุดา   สารสุข
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3104-2101อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 12-3-33
2104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-214
2104-2115เทคนิคการจัดการพลังงาน2-0-24
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-24
2104-8501โครงการ*-*-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042121 ---------//
ชฟ.33,ชฟ.34
//------------- 31042101 -------------//
มอค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.21,ชฟ.22
//------------- 21042003 -------------//
ชฟ.21
//--------- 21042121 ---------//
ชฟ.31,ชฟ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042003 -------------//
ชฟ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
ชฟ.12,ชฟ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.24,ชฟ.23
//------------- 21042003 -------------//
ชฟ.23
โฮมรูม
ชฟ.32,ชฟ.31
//------------- 21048501 -------------//
ชฟ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042003 -------------//
ชฟ.24
//--------- 21042115 ---------//
ชฟ.14,ชฟ.13
ชฟ.11,ชฟ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ