คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-23
2105-2009เครื่องรับวิทยุ2-3-313
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-27
4105-2006การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052110 -------------//
ชอ.33
ชอ.32,ชอ.31
//------------------ 41052006 ------------------//
ทล.บ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052009 ---------//
ชอ.22,ชอ.21
//--------- 21052009 ---------//
ชอ.21
ชอ.21
//------------- 21052110 -------------//
ชอ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052009 ---------//
ชอ.24,ชอ.23
//--------- 21052009 ---------//
ชอ.23
กิจกรรม
กิจกรรม
ชอ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052009 ---------//
ชอ.22
โฮมรูม
ชอ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052004 -------------//
ชอ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ