คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21052009เครื่องรับวิทยุ2-3-316
21052104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-23
21052107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
21052111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-35

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21052107 ------------------//
ชอ.31,ชอ.32
//--------- 21052111 ---------//
ชอ.34,ชอ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052009 ---------//
ชอ.22
ชอ.22
//------------- 21052104 -------------//
ชอ.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052009 ---------//
ชอ.24
กิจกรรม
กิจกรรม
ชอ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052009 ---------//
ชอ.24,ชอ.23
//--------- 21052009 ---------//
ชอ.23
โฮมรูม
ชอ.23
//------------- 21052111 -------------//
ชอ.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052009 ---------//
ชอ.22,ชอ.21
//--------- 21052009 ---------//
ชอ.21
ชอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ