คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.13
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 1
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 2
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23 3
2200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23 3
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23 3
2204-2001คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1-2-23 3
2204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2-2-34 4
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-23 3
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-14-20 28 26
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
น.ส.เยาวภา น.ส.ณัฐกฤตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส. กณิกนันต์ ไกรวิเศษ น.ส. กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
น.ส.วลีรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ปัทมพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.บุณณดา คำเสียง น.ส.บุณณดา คำเสียง น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์ น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส. กณิกนันต์ น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
น.ส.บุณณดา คำเสียง น.ส.บุณณดา คำเสียง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ