คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ปัทมพร   สุฤทธิ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
32000010คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-34
32042004ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-38
32045102งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ20-0-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042004 ---------//
สบค.21
//------------- 32045102 -------------//
สบค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มอย.113,มอย.114
มบค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มอย.113,มอย.114
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32042004 ---------//
สบค.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มอย.111,มอย.112
มบค.12
โฮมรูม
//--------- 32042004 ---------//
สบค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มอย.111,มอย.112
//--------- 32042004 ---------//
สบค.22
มบค.12
//------------------ 32000010 ------------------//
มบค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ