คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนางอรทัย   สฤษดิ์นิรันดร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคศ.บ.พัฒนาการเด็กและครอบครัว
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3202-8501โครงการ*-*-44
3700-0004บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจ3-0-33
3700-1001การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3-0-33
3701-2007สัมมนาปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ2-2-34
3701-9010ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  18  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 37001001 -------------//
บนร.21
//------------------ 32028501 ------------------//
บนร.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 37012007 ------------------//
บนร.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 37019010 ---------//
บนร.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37019010 ---------//
บนร.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 37000004 -------------//
บนร.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ