คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.อังศุธา   สุทธิประภา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาศศบ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
27001002ศิลปวัฒนธรรมไทย1-2-23
27001003ศิลปะการให้บริการ1-2-26
27012002การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-23
27012008งานส่วนหน้าโรงแรม1-2-26
37012001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม2-2-34
37015102งานการใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม0-0-33
37018001ฝึกงาน0-0-44
37019010ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ2-2-34

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27012002 -------------//
กทท.12
บนร.21,บนร.21
//------------- 27012008 -------------//
กทท.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27001003 ---------//
กทท.12
//------------- 37018001 -------------//
บนร.11
//------------- 27012008 -------------//
กทท.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 37019010 ------------------//
บนร.21,บนร.21
กิจกรรม
กิจกรรม
กทท.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27001003 -------------//
กทท.11
//--------- 37015102 ---------//
บนร.21,บนร.21
โฮมรูม
//--------- 37012001 ---------//
บนร.21,บนร.21
บนร.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27001002 -------------//
กทท.31
//--------- 37012001 ---------//
บนร.21,บนร.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ