คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายชัยรัตน์   ทองใบ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.,กศ.ม.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลซ์และดิจิตอล1-3-23
3105-2001พัลซ์เทคนิค1-2-22
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค2-3-33
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี1-2-25
3105-8502โครงการ 1 *-*-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  15  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052001 ---------//
สออ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มออ.21,มออ.22
//--------- 31052004 ---------//
มออ.21
//--------- 31058502 ---------//
มออ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
//------------- 31050004 -------------//
มออ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052004 ---------//
มออ.22
//------------- 31052002 -------------//
สออ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ