คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ธัญณิชา   สมนา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-24
21001006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
21052001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-13
21052003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-214
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.23,ชอ.24
//------------- 21052003 -------------//
ชอ.24
//--------- 20011001 ---------//
ชอ.22,ชอ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.21,ชอ.22
//------------- 21052003 -------------//
ชอ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.14,ชอ.13
//------------- 21001006 -------------//
ชอ.14
-
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20011001 ---------//
ชอ.24,ชอ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052001 -------------//
ชอ.11,ชอ.12
-
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052003 -------------//
ชอ.23
//------------- 21052003 -------------//
ชอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ