คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวีรยุทธ   กิ่งวิชิต
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21211004การสำรวจเบื้องต้น1-3-28
21212002การสำรวจเส้นทาง1-3-28
31092005การสำรวจเส้นทาง2-3-37
31212001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-33
31212102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-33
31212106การทดสอบวัสดุ1-2-22
31212108ชลศาสตร์2-2-34
31218501โครงการ0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31218501 ------------------//
สอธ.21
//------------------ 21212002 ------------------//
ชธ.22,ชธ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31212102 -------------//
มอธ.22,มอธ.21
//------------------ 21211004 ------------------//
ชธ.13,ชธ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31212108 ------------------//
มอธ.11,มอธ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 21212002 ------------------//
ชธ.23,ชธ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21211004 ------------------//
ชธ.11,ชธ.12
โฮมรูม
//---------------------- 31092005 ----------------------//
มอธ.22,มอธ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31212106 ---------//
มอธ.12
//------------- 31212001 -------------//
มอธ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ