คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายภควัตร   สิงห์คำ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-22
20001204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-110
30001203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-24
30001205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์0-2-16
30001207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-36
30001214ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการจัดเลี้ยง3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  19  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001214 ---------//
บนร.21
//--------- 20001204 ---------//
ชย.33,ชย.34
สอย.23,สอย.24
//--------- 20001204 ---------//
ชฟ.31,ชฟ.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001204 ---------//
ชอ.23,ชอ.24
//--------- 20001204 ---------//
ทส.32,ทส.31
//--------- 30001205 ---------//
สบบ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001205 ---------//
สอต.21
//--------- 30001207 ---------//
สออ.22,สออ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001203 ---------//
มอต.11,มอต.12
บนร.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001203 ---------//
มอต.211
สออ.22,สออ.21
โฮมรูม
//--------- 30001207 ---------//
สอย.24,สอย.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001204 ---------//
ชช.21,ชช.22
//--------- 20001202 ---------//
ชย.15,ชย.16
//--------- 30001205 ---------//
สอส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม

ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ