คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทวิ-ชย.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35 4
2101-5101ปฎิบัติงานยานยนต์ 1 *-*-34 4
2101-5102ปฏิบัติงานยานยนต์ 2 *-*-34 4
2101-8001ฝึกงาน *-*-44 4
2101-5103ปฏิบัติงานยานยนต์ 3 *-*-34 4
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  2-5-16 23 20
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข นายมีโชติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายนพพร สมคิด นายนพพร สมคิด
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
นายนพพร สมคิด นายนพพร สมคิด นายมีโชติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ