คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายณัทพงศ์   โยธี
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาคอ.บ.คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสื่อสารการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-34
3204-2103การประยุกต์โปรแกรมสื่อประสม2-2-34
3204-2107การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา2-2-34
3204-5101งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1*-*-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042103 ---------//
มบค.11
//------------------ 30012001 ------------------//
มอพ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042004 ---------//
พค.23
//--------- 30012001 ---------//
บนร.11,บนร.11
พค.23
//--------- 32042103 ---------//
มบค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32045101 ---------//
สบค.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042107 ---------//
มบค.11
//--------- 32042004 ---------//
สบค.22
โฮมรูม
//--------- 30012001 ---------//
บนร.11,บนร.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042004 ---------//
สบค.22
//--------- 32042107 ---------//
มบค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ