คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายณัทพงศ์   โยธี
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาคอ.บ.คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-312
32042001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์2-2-34
32042108การใชระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-38
32045103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ30-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042108 ---------//
สบค.12
//--------- 30012001 ---------//
สอธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
สอธ.11
//--------- 32042108 ---------//
สบค.11
//--------- 30012001 ---------//
สอห.21
- -
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32045103 ---------//
สบค.22
//--------- 30012001 ---------//
มอห.21
สบค.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32042108 ---------//
สบค.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
สอห.21
//--------- 30012001 ---------//
มอห.21
โฮมรูม
//------------------ 32042001 ------------------//
มบค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042108 ---------//
สบค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ