คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.บุณณดา   คำเสียง
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-312
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-38
3204-5104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4*-*-33

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
สอส.11,มอส.11
//------------------ 30012001 ------------------//
มอธ.11,มอธ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042002 ---------//
สบค.11
//------------------ 30012001 ------------------//
มคอ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32045104 -------------//
สบค.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
สอส.11,มอส.11
โฮมรูม
//------------------ 32042002 ------------------//
สบค.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042002 ---------//
สบค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายธนกร  สุขส่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ