คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.111
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายวสันต์ อุไรวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33 11
3101-2005งานทดลองเครื่องกล 1-2-23 11
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 15
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35 18
 รวม  7-8-10 15 55
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายคณันนท์
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายวสันต์ อุไรวงศ์ นายวสันต์ อุไรวงศ์
นายวสันต์ อุไรวงศ์ นายวสันต์ อุไรวงศ์ นายวสันต์ อุไรวงศ์ นายวสันต์ อุไรวงศ์ นายวสันต์ อุไรวงศ์ นายวสันต์ อุไรวงศ์ นายวสันต์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายวสันต์ อุไรวงศ์ นายวสันต์ อุไรวงศ์
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ
นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ
นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)