คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายธนกร   สุขส่ง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
31022004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี1-6-328
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.21,มอผ.22 มอผ.23,มอผ.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000105 -------------//
มอผ.23,มอผ.24
//--------------------------- 31022004 ---------------------------//
มอผ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022004 ------------------//
มอผ.211
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31022004 -------------//
มอผ.211
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022004 ------------------//
มอผ.24
โฮมรูม
//--------- 31022004 ---------//
มอผ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022004 ------------------//
สพพ.21
//------------- 31022004 -------------//
สพพ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ