คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสุทธิชัย   รัตนโกสินทร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า12-3-315
3104-5203งานไฟฟ้ากำลัง3*-*-48
3104-8001ฝึกงาน*-*-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31045203 ------------------//
สอต.21
//---------------------- 31042003 ----------------------//
สอค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31042003 ----------------------//
สอต.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31048001 ------------------//
มอต.211
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31045203 ------------------//
มอต.211
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30011001 -------------//
สอต.11,สอต.21,สอค.21
//---------------------- 31042003 ----------------------//
สอต.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ