คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอต.111
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายปฏิพล รวยสูงเนิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า1 2-3-35 5
3104-5201งานไฟฟ้ากำลัง1 *-*-44 4
3104-5202งานไฟฟ้ากำลัง2 *-*-44 4
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  7-7-17 22 20
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจำเริญ ทอนบุญมา นายจำเริญ ทอนบุญมา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบัญชา ปัญญามงคล นายบัญชา ปัญญามงคล นายบัญชา ปัญญามงคล นายบัญชา ปัญญามงคล
นายจำเริญ ทอนบุญมา นายจำเริญ ทอนบุญมา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
โฮมรูม
นางยุภาพรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางยุภาพรรณ
นางยุภาพรรณ นายภาสกร ดงทอง นายภาสกร ดงทอง นายภาสกร ดงทอง นายภาสกร ดงทอง นายภาสกร ดงทอง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ