คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายบัญชา   ปัญญามงคล
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาอส.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-27
3104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-38
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์2-3-35
4000-2001การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31040002 -------------//
มอต.11
//---------------------- 31041003 ----------------------//
มอต.211
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 40002001 ----------------------//
ทลฟ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31040002 ------------------//
มอค.12
โฮมรูม
มอค.12
//------------- 31000003 -------------//
มอต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอต.11,มอต.12
//------------- 31000003 -------------//
มอผ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ