คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายบัญชา   ปัญญามงคล
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาอส.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-27
31040002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-38
31041003ดิจิตอลประยุกต์2-3-35
40002001การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31040002 -------------//
มอต.11
//---------------------- 31041003 ----------------------//
มอต.211
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 40002001 ----------------------//
ทลฟ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
- -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31040002 ---------//
มอค.12,มอค.11
//--------- 31040002 ---------//
มอค.12
โฮมรูม
มอค.12
//------------- 31000003 -------------//
มอต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอต.12,มอต.11
//------------- 31000003 -------------//
มอผ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ